The calendar is ready to be shiped!

Aktualizace: 3. pro 2018

Náš kalendář pro rok 2019 je hotov a je možno si ho konečně objednat!

Ručně malovaná trička od Štěpánky Coufalové, dvanáct modelek, třináct fotografií od Walkers on the Moon, pořízených půl století starým přístrojem. To je kalendář (Un)Written. Můžete objednávat v našem e-shopu.


Our calendar for the year 2019 is done and orders of this calendar are finally possible! Unique T-shirts drawn by hand of Štěpánka Coufalová, twelve beaiutiful models, thirteen photos taken with half-century old camera by Walkers on the Moon. That is our calendar (Un)Written. You can order it here, on our e-shop.


© 2019 by Walkers on the Moon